Nieuws
11-7-2017 22:15:43
14-3-2017 8:47:43
17-11-2016 12:57:11
10-8-2016 13:00:51
20-7-2016 18:13:02
23-12-2015 15:11:51
16-12-2015 16:57:57
2-12-2015 12:18:48
18-11-2015 12:43:17
31-8-2015 15:58:48
22-6-2015 21:28:47
13-4-2015 16:14:47
22-3-2015 18:56:42
29-1-2015 20:12:55
11-12-2014 9:34:15
20-1-2014 13:42:17
4-10-2013 10:42:43
25-4-2013 11:14:53
13-2-2013 15:57:33
9-7-2012 21:45:07
7-6-2012 12:26:25
15-5-2012 13:47:32
3-1-2012 11:57:14
3-1-2012 11:51:38
6-3-2011 19:00:44
16-1-2011 16:06:19
20-9-2010 18:57:57
4-9-2010 11:18:56
15-8-2010 21:11:49
24-7-2010 21:03:57
27-6-2010 16:28:02
27-6-2010 16:17:08
8-3-2010 12:07:13
22-12-2009 16:48:21
22-12-2009 16:47:49
13-12-2009 11:46:59
13-12-2009 10:45:25
 
1-5-2018 12:16:59
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als je gebruik maakt van diensten van (Di)eet slim dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

§  Naam

§  Geboortedatum

§  Adresgegevens

§  BSN

§  Telefoonnummer / mobiel nummer

§  Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

§  E-mailadres

§  Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

(Di)eet slim heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we u gegevens?

(Di)eet slim bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

(Di)eet slim zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). (Di)eet slim heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. 

 

(Di)eet slim zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft (Di)eet slimeen overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. ((Di)eet slim blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar (info@dieetslim.nl). Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

(Di)eet slim neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 06-21 25 58 76of via info@dieetslim.nl.

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door (Di)eet slim kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer 

06-21 25 58 76 of via info@dieetslim.nl

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevensraadplegen.

 

Met vriendelijke groet,

  

Daniëlle Gommers-Vriezema